• SML001 Italy 6D3N

  • clubmed finolhu

  • clubmed kani

  • korea

  • japanCIG001OSA(TX)

  • RGN001-17900

  • RGN002

  • promotion15900

  • ิิticket myanmar

 

Special Tour Program
โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ)
โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
รหัส ZG001
มิ.ย. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 25,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย 5 วัน 3 คืน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ
รหัส 01SSH
มิถุนายน - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 20,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย – สะพานแก้ว(แกรนด์แคนยอน) 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จางเจียเจี้ย – สะพานแก้ว(แกรนด์แคนยอน) 5 วัน 4 คืน มหัศจรรย์มรดกโลกจางเจียเจี้ย ภูเขาลอยในอวตาร
รหัส 83SPR
ก.ค. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท
ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
รหัส 45SPR
พ.ค. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
รหัส 01BID
มิ.ย. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ เมนูพิเศษ ทานอาหารทะเลสดๆ
รหัส 46SPR
27-29 พ.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2คืน ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา
รหัส 45SPR
27-29 พ.ค.59 ฯลฯ
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา
รหัส 44SPR
21-24 เม.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 13,900 บาท
RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)
RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M) ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
รหัส 37HM
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – SHOPPING 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ – SHOPPING 3 วัน 2 คืน สักการะพระใหญ่เทียนถาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
รหัส 76SPR
มิ.ย. - ก.ค. 59 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 16,900 บาท
Asia Program
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
Other Program
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป