ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน บิน WE

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน บิน WE

 • Written by THETOP
 • พฤษภาคม 7, 2016 at 10:56 am
 • 0
เดินทาง Thai Smile
นครวัด นครธม ล่องเรือโตนเลสาบ
20-22, 21-23 พ.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 11,900 บาท

 

นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3วัน 2คืน (รถโค้ช VIP)

นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3วัน 2คืน (รถโค้ช VIP)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 26, 2014 at 8:17 am
 • 0
เดินทาง เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ
ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
24-26 ต.ค. 30 ต.ค.-01 พ.ย. 07-09 พ.ย. 14-16 พ.ย. 21-23 พ.ย. 28-30 พ.ย. 05-07 ธ.ค. 12-14 ธ.ค. 31 ธ.ค. 2557-02 ม.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา 7,900 บาท

 

อังกอร์ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

อังกอร์ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 16, 2014 at 7:23 am
 • 0
เดินทาง โดยรถปรับอากาศ
ชมปราสาทตาพรหมและปราสาทนครวัด
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 5,900 บาท

 

นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ-พนมกุเลน (รถ)(SC)

นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ-พนมกุเลน (รถ)(SC)

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 4, 2013 at 7:12 am
 • 0
เดินทาง รถปรับอากาศ
ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ – เขาพนมกุเลน - ชมมหาปราสาทนครวัด
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 7,900 บาท

 

นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ (รถ) (SC)

นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ (รถ) (SC)

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 4, 2013 at 6:19 am
 • 0
เดินทาง รถปรับอากาศ
ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 5,900 บาท

 

นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (K6)

นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (K6)

 • Written by GBOSS
 • พฤษภาคม 27, 2013 at 8:57 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Cambodian Air
ล่องเรือโตนเลสาบชมวิถีชีวิตชาวประมง
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 13,500 บาท