ทัวร์จีน

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2014 at 9:44 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน AIR CHINA
พิเศษ....ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน
24-28 เม.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอกขาว-เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 4 คืน (CZ)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอกขาว-เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 4 คืน (CZ)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 9:44 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน China Southern Airline
ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”
11-16 เมษยน 2557 ฯลฯ
ราคา 28,900.- บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน (CZ)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน (CZ)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 9:19 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน China Southern Airline
“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”
11-16 เมษายน 2557 ฯลฯ
ราคา 27,900.- บาท

 

หนิงโป-ผู่โถวซาน-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-หนิงโป 9 วัน 7 คืน (32)(HM)

หนิงโป-ผู่โถวซาน-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-หนิงโป 9 วัน 7 คืน (32)(HM)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 10, 2013 at 9:20 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
เมนูพิเศษ : เสี่ยวหลงเป่า,ไก่ขอทาน
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 20,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิงหวง 6 วัน 4 คืน (30)(HM)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิงหวง 6 วัน 4 คืน (30)(HM)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 6, 2013 at 9:52 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน China Southern Airline
มหัศจรรย์มรดกโลกจางเจียเจี้ย ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน (29)(HM)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน (29)(HM)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 6, 2013 at 9:28 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน China Southern Airline
มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน (28)(SH)

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน (28)(SH)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 6, 2013 at 8:49 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินแอร์ไชน่า
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – กู้กง – อี้เหอหยวน
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท

 

24 Re.(SPR) ฉงชิ่ง–อู่หลง–ถ้ำฝูหยงต้ง–ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (FD)

24 Re.(SPR) ฉงชิ่ง–อู่หลง–ถ้ำฝูหยงต้ง–ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (FD)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 10, 2013 at 8:39 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินแอร์เอเชีย
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 29,900 บาท

 

23.(SPR) ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (TG)

23.(SPR) ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (TG)

 • Written by admin
 • กันยายน 26, 2013 at 9:33 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน THAI SMILE
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 24,900 บาท

 

22(SPR) ฉงชิ่ง-เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-อู่หลง 6 วัน 5 คืน (FD)

22(SPR) ฉงชิ่ง-เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-อู่หลง 6 วัน 5 คืน (FD)

 • Written by admin
 • กันยายน 26, 2013 at 8:17 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินแอร์เอเชีย
อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 37,900 บาท