ทัวร์จีน

Big…Enjoy Beijing 5D 4N (TG)

Big…Enjoy Beijing 5D 4N (TG)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 8, 2014 at 10:51 am
 • 0
เดินทาง สายการบินไทย (TG)
ชมกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7ของโลก
11-15 ก.ย.57 ฯลฯ
ราคา 28,900 บาท

 

CHA001FD ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (FD)

CHA001FD ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (FD)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 8, 2014 at 3:36 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA (FD)
สัมผัสดินแดนแห่งเมืองอวตาร
22-27 ต.ค.57 ฯลฯ
ราคา 28,900 บาท

 

Big…Amazing Guilin 7D 5N (PG)

Big…Amazing Guilin 7D 5N (PG)

 • Written by admin
 • กรกฎาคม 31, 2014 at 9:51 am
 • 0
เดินทาง สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)
(พักหยังซั่ว 2 คืน)
22 – 28 ส.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 17,900 บาท

 

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 6วัน 5คืน (TG)

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 6วัน 5คืน (TG)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 26, 2014 at 6:51 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินไทย
สวิตเซอร์แลนด์ แห่งประเทศจีน
21-26 ส.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 27,900 บาท

 

เยือนเวนิสตะวันออก….นครเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

เยือนเวนิสตะวันออก….นครเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 25, 2014 at 10:32 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ล่องเรือชมเมืองโบราณโจวจวง อลังการหอไข่มุก
16-20 ส.ค.57 ฯลฯ
ราคา 28,900 บาท

 

เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-หังโจว 5 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-หังโจว 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 25, 2014 at 10:03 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินไทย
พิเศษ!!! นั่งรถไฟแม่เหล็ก ชิมกุ้งมังกร ไก่เศรษฐี
23-27 ส.ค.57 ฯลฯ
ราคา 29,500 บาท

 

ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (TG)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 25, 2014 at 9:13 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ชมกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7ของโลก
22-26 ส.ค.57 ฯลฯ
ราคา 27,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฉงชิ่ง 6วัน 5คืน (FD)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฉงชิ่ง 6วัน 5คืน (FD)

 • Written by admin
 • เมษายน 24, 2014 at 9:24 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
ชมโชว์จิ้งจอกขาวนักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบนเวที กลางแจ้ง
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 30,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน (FD)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน (FD)

 • Written by admin
 • เมษายน 24, 2014 at 8:18 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท

 

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2014 at 9:44 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน AIR CHINA
พิเศษ....ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท