ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อต วัดหลวงเบซากี 4วัน 3คืน

 

  • Written by admin
  • มีนาคม 18, 2016 at 5:07 pm
  • 0
ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อต วัดหลวงเบซากี 4วัน 3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ 26SPR      |      
เดินทาง สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
ราคา 27,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง : 

23-26 เม.ย./ 7-10,21-24,28-31 พ.ค./ 4-7,18-21 มิ.ย. 59 ราคา : 27,999 บาท

28 เม.ย.- 3 พ.ค. 59 ราคา : 28,999 บาท


Clubmed_bail
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวิษณุ – CLUBMED BALI
04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
06.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
09.55 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
11.35 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่อง)
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สวนพระวิษณุ GWA Culture Park เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัวเพื่อเป็นศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CLUBMED BALI ดินแดนที่ได้รับการกล่าวขานและขนานนามไว้มากมาย อาทิเช่น “ดินแดนแห่งเทพเจ้า”และ “ดินแดงแห่งรุ่งอรุณ” ทุกชื่อล้วนแสดงให้เห็นถึงความมีมนต์ขลังและและเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส คลับเมด บาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางตอนใต้ของเกาะบาหลี รายล้อมไปด้วยท้องทะเล ห้องพักทั้ง 468 ห้อง ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมบาหลี แสดงถึงบรรยากาศของเมืองแห่งวัฒนธรรมนี้ที่สามารถสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยะธรรม และความสวยงามของธรรมชาติที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม ประสบการณ์วันหยุดที่พิเศษยิ่งกว่า ณ คลับเมดบาหลี
ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ ห้องอาหารของ CLUBMED  ในมื้ออาหารทุกวัน จะมีไวน์, เบียร์ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อค่ำที่มีบริการไว้อย่างไม่จำกัด บาร์และอาหารว่าง มีทุกวันไม่จำกัด (สามารถเลือกเครื่องดื่มและของว่างได้ที่บาร์)พิเศษสุดๆ ทุกค่ำคืนพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
วันที่สอง Club Med – วัดเบซากี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ CLUBMED
- หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรมกีฬาหลายประเภทพร้อมการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ  ฟุตบอล/มินิฟุตบอล / กอล์ฟ / เปตอง / วอลเล่ย์บอลชายหาด ห้องยกน้ำหนัก/ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์วัดการเต้นของหัวใจ บาสเก็ตบอล / ว่ายน้ำ / สควอช / ชั้นเรียนศิลปะ/งานประดิษฐ์ / วอลเล่ย์บอล บ่อน้ำร้อน/ซาวน่า/จากุชชี่ / เทนนิส / ปิงปอง/ แอโรบิกน้ำ/ฟิตเนส /บิลเลียด พายเรือแคนู/คายัค / ยิงธนู / Mini Club Med สำหรับเด็ก 4-11 ปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ CLUBMED 
- หลังอาหาร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ไปสู่วัดฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih)หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม บารองแดนซ์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารทานาล้อต – หาดจิมบารัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน
-  HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.50-12.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 407
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *