ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

ทัวร์บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 24, 2016 at 12:14 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย
บุโรพุทโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ตุลาคม - ธันวาคม 59 ฯลฯ
ราคา 30,999 บาท

 

ทัวร์บาหลี วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท 3วัน 2คืน

ทัวร์บาหลี วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท 3วัน 2คืน

 • Written by admin
 • สิงหาคม 24, 2016 at 10:46 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้
ตุลาคม 59 - มกราคม 60 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ 5วัน 4คืน

ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ 5วัน 4คืน

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 3, 2016 at 5:01 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน GARUDA INDONESIA
บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ วิหารทานาล็อท บารองแดนซ์ เทือกเขาเบดูกัล
มิถุนายน - พฤศจิกายน ฯลฯ
ราคา 30,999 บาท

 

ทัวร์บาลี 3 วัน 2 คืน วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท เทมภัคสิริงค์

ทัวร์บาลี 3 วัน 2 คืน วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท เทมภัคสิริงค์

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 2, 2016 at 3:45 pm
 • 0
เดินทาง Malaysia Airlines (MH)
วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท เทมภัคสิริงค์ เมนูชาบู ชาบู+บุฟเฟ่ห์ปูและเบียร์ไม่อั้น
มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (MH) วิหารทานาล็อต วัดเบซากี KECAK DANCE

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (MH) วิหารทานาล็อต วัดเบซากี KECAK DANCE

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 2, 2016 at 11:31 am
 • 0
เดินทาง Malaysia Airlines (MH)
บาหลี - วิหารทานาล็อต - วัดเบซากี - KECAK DANCE - เมนูชาบู ชาบู+บุฟเฟ่ห์ปูและเบียร์ไม่อั้น
มิถุนายน - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 17,900 บาท

 

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อต วัดหลวงเบซากี 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล็อต วัดหลวงเบซากี 4วัน 3คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 18, 2016 at 5:07 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
พัก คลับเมด บาหลี ชมระบำบาร็องด๊านซ์
21-24,28-31 พ.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 27,999 บาท

 

ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มกราคม 19, 2016 at 8:20 am
 • 0
เดินทาง การ์รูด้าอินโดนีเซีย
มนต์ขลังเมื่อไปเยือน บาหลี เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง หาดจิมบารัน
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 24,999 บาท

 

GA001A มนต์เสน่ห์…บาหลี 3 วัน 2 คืน(GA)

GA001A มนต์เสน่ห์…บาหลี 3 วัน 2 คืน(GA)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 24, 2015 at 9:08 am
 • 0
เดินทาง การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท เที่ยวหาดจิมบารัน
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,999 บาท

 

GA001 มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

GA001 มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

 • Written by admin
 • มกราคม 28, 2015 at 9:46 am
 • 0
เดินทาง การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
สัมผัสความงามแห่งเกาะบาหลี
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 23,999 บาท

 

ทัวร์บาหลี–บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (GA)_HM

ทัวร์บาหลี–บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (GA)_HM

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 3:00 am
 • 0
เดินทาง สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก "บุโรพุธโธ"
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 31,999 บาท