ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน

 • Written by admin
 • สิงหาคม 23, 2016 at 2:05 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
กันยายน-ธันวาคม 2559 ฯลฯ
ราคา 9,999 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

 • Written by admin
 • สิงหาคม 23, 2016 at 11:53 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
กันยายน 59 - มกราคม 60 ฯลฯ
ราคา 13,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 17, 2016 at 5:48 pm
 • 0
เดินทาง เมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
พิเศษ++ เมนูสลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง – กุ้งแม่น้ำย่าง
กรกฎาคม - กันยายน ฯลฯ
ราคา 9,999 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 14, 2016 at 2:40 pm
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways (8M)
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
มิถุนายน-กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)

 • Written by THETOP
 • มิถุนายน 14, 2016 at 9:53 am
 • 0
เดินทาง Nok Air (DD)
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
มิถุนายน - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 9,999 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2016 at 5:43 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน Bangkok Airways (PG)
พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
กรกฏาคม - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2016 at 5:00 pm
 • 0
เดินทาง MyanmarAirways (8M)
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า
มิถุนายน - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน เย็น-เย็น

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน เย็น-เย็น

 • Written by admin
 • มกราคม 18, 2016 at 10:25 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

 • Written by admin
 • มกราคม 18, 2016 at 9:58 am
 • 0
เดินทาง 8M
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท