ทัวร์พม่า
RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 7:47 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา ติดต่อสอบถามค่ะ บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 6:37 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
เจดีย์ไจ้ทีโย
27-29 พ.ย.//31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2559 ฯลฯ
ราคา 14,900.- บาท

 

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 4:27 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) - พระราชวังวังบุเรงนอง
21-22//28-29 พ.ย.//26-27 ธ.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา 11,999.- บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 10:09 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถาม ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 15,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 4:16 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
4-7//5-8 ธ.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 16,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 4, 2015 at 7:11 am
 • 0
เดินทาง BANGKOK AIRWAYS (PG)
ร่วมนมัสการมหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
สอบถามได้นะค่ะ ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 37,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มกราคม 15, 2015 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
27-29 พ.ย //31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 3:54 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 18,900 บาท

 

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 2, 2014 at 4:39 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • กันยายน 12, 2014 at 10:27 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways (8M)
นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
12 - 15 //17-20 ธ.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท