ทัวร์พม่า
MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 4, 2015 at 7:11 am
 • 0
เดินทาง BANGKOK AIRWAYS (PG)
ร่วมนมัสการมหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
มี.ค. - พ.ค.58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 37,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มกราคม 15, 2015 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
28-30 มี.ค.58 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 6:48 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
มี.ค. - พ.ค.58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 18,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 3:54 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 2, 2014 at 4:39 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • กันยายน 12, 2014 at 10:27 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways (8M)
นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

 • Written by admin
 • กันยายน 2, 2014 at 8:45 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
ชมวังโบราณที่เป็นราชฐานบุเรงนอง ในเขตหงสาวดี
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 19, 2014 at 7:28 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2014 at 7:17 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ชม พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินแห่งศรัทธา
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 26, 2014 at 9:36 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุน
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,999 บาท