ทัวร์พม่า

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 19, 2014 at 7:28 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
15-18 ส.ค.57 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2014 at 7:17 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ชม พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินแห่งศรัทธา
05-07 ก.ย.57 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 26, 2014 at 9:36 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุน
28-31 ส.ค.57 ฯลฯ
ราคา 19,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • เมษายน 25, 2014 at 8:55 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)
หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
4-7 ก.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน (DD)

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน (DD)

 • Written by admin
 • เมษายน 25, 2014 at 8:32 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Nok Air
หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

RGN005B ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

RGN005B ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2014 at 10:35 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 32,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by THETOP
 • กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 8:44 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี
8-11 ส.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 15,900 บาท

 

RGN003A พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG) เช้า-เย็น

RGN003A พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG) เช้า-เย็น

 • Written by THETOP
 • มกราคม 10, 2014 at 9:10 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
พิเศษ..เป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 21,900 บาท

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 23, 2013 at 9:02 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (FD)19HM

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (FD)19HM

 • Written by admin
 • ธันวาคม 12, 2013 at 9:35 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท