ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (PG)

ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (PG)

 • Written by admin
 • พฤศจิกายน 3, 2016 at 10:25 am
 • 0
เดินทาง Bangkok Airway (PG)
สกายน์ อังวะ สักการะพระมหามัยมุณี
ธันวาคม 59 - กุมภาพันธ์ 60 ฯลฯ
ราคา 27,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • พฤศจิกายน 3, 2016 at 10:20 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
พฤศจิกายน 59 - มีนาคม 60 ฯลฯ
ราคา 13,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

 • Written by GBOSS
 • พฤศจิกายน 3, 2016 at 10:00 am
 • 0
เดินทาง Thai Lion Air (SL)
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ธันวาคม 59 - กุมภาพันธ์ 60 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท บาท

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • พฤศจิกายน 2, 2016 at 2:05 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
ธันวาคม 59 - มีนาคม 60 ฯลฯ
ราคา 11,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

 • Written by GBOSS
 • พฤศจิกายน 2, 2016 at 10:48 am
 • 0
เดินทาง นกแอร์ (DD)
พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
ธันวาคม 59 - กุมภาพันธ์ 60 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2016 at 5:43 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน Bangkok Airways (PG)
พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
กรกฏาคม - กันยายน 2559 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท