ทัวร์พม่า
RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 7:47 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน
5-8//10-13//17-20//24-27 ก.ย. 58 ฯลฯ
ราคา 17,900.- บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 6:37 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
เจดีย์ไจ้ทีโย
23-25ต.ค.//21-23 พ.ย.//18-20ธ.ค. 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2559 ฯลฯ
ราคา 12,900.- บาท

 

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 4:27 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) - พระราชวังวังบุเรงนอง
3-4//10-11//17-18//24-25 ต.ค.//7-8//14-15//21-22//28-29 พ.ย.//12-13//19-20//26-27 ธ.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา 10,999.- บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 10:09 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
12-15 ส.ค. // 27-30ก.ย. 58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 15,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 4:16 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
22-25 ต.ค.//5-8//12-15//21-24//26-29 พ.ย.//12-15//17-20 ธ.ค. 2558 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 16,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 2:49 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
09-11 ส.ค //23 - 25 ส.ค. // 06-08 ก.ย.// 20-22 ก.ย. 58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 13,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 4, 2015 at 7:11 am
 • 0
เดินทาง BANGKOK AIRWAYS (PG)
ร่วมนมัสการมหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
สอบถามได้นะค่ะ ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 37,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มกราคม 15, 2015 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
13-15 ก.ย.// 23-25 ต.ค. 58 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 6:48 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 3:54 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 18,900 บาท