ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2014 at 10:35 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์
12–16 เม.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 36,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by THETOP
 • กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 8:44 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี
13-16 เม.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 25,500 บาท

 

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

 • Written by THETOP
 • มกราคม 10, 2014 at 9:10 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์
พิเศษ..เป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
22-25 ก.พ. 57 ฯลฯ
ราคา 21,900 บาท

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 23, 2013 at 9:02 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
20-23 ก.พ. 57 ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (FD)19HM

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (FD)19HM

 • Written by admin
 • ธันวาคม 12, 2013 at 9:35 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล 5 วัน 4 คืน (8M)18HM

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล 5 วัน 4 คืน (8M)18HM

 • Written by admin
 • ธันวาคม 12, 2013 at 8:45 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
เมนูพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร+อาหารพื้นเมืองบากัน
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 36,900 บาท

 

16 (SPR) ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4คืน (8M)

16 (SPR) ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4คืน (8M)

 • Written by not
 • ตุลาคม 11, 2013 at 6:57 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
เมนูพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร+อาหารพื้นเมืองบากัน
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 35,900 บาท

 

15 (HM) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน (PG)

15 (HM) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 4 วัน (PG)

 • Written by not
 • กันยายน 26, 2013 at 9:35 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
พิเศษ..เป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 22,900 บาท

 

14 (HM) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

14 (HM) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by not
 • กันยายน 26, 2013 at 8:58 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 20,900 บาท

 

12(HM) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

12(HM) ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by not
 • กันยายน 26, 2013 at 8:22 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 20,900 บาท