ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 14, 2016 at 7:00 pm
 • 0
เดินทาง MyanmarAirways (8M)
มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
พ.ค. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 14, 2016 at 5:43 pm
 • 0
เดินทาง สายการบิน Bangkok Airways (PG)
พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
มิ.ย. - ก.ย. 59 ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน เย็น-เย็น

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน เย็น-เย็น

 • Written by admin
 • มกราคม 18, 2016 at 10:25 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

 • Written by admin
 • มกราคม 18, 2016 at 9:58 am
 • 0
เดินทาง 8M
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 7:47 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา - บาท

 

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

RGN001AA ย่างกุ้ง – หงสา – สีเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)

 • Written by admin
 • สิงหาคม 7, 2015 at 4:27 am
 • 0
เดินทาง MYANMAR AIRLINES (8M)
เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) - พระราชวังวังบุเรงนอง
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 11,999.- บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 10:09 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถาม ฯลฯ
ราคา 15,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 4:16 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 4, 2015 at 7:11 am
 • 0
เดินทาง BANGKOK AIRWAYS (PG)
ร่วมนมัสการมหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
สอบถามได้นะค่ะ ฯลฯ
ราคา 37,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มกราคม 15, 2015 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ติดต่อสอบถามค่ะ ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท