ทัวร์พม่า
RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 10:09 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
12-15 ส.ค. // 27-30ก.ย. 58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 15,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 4:16 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
22 - 25 ตุลาคม 2558 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 17,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 19, 2015 at 2:49 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
09-11 ส.ค //23 - 25 ส.ค. // 06-08 ก.ย.// 20-22 ก.ย. 58 ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 13,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

MDL003 มัณฑะเลย์–พุกาม–อินเล 5วัน 4คืน (PG)

 • Written by admin
 • กุมภาพันธ์ 4, 2015 at 7:11 am
 • 0
เดินทาง BANGKOK AIRWAYS (PG)
ร่วมนมัสการมหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
สอบถามได้นะค่ะ ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 37,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มกราคม 15, 2015 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
นมัสการมหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
13-15 ก.ย.// 23-25 ต.ค. 58 ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 6:48 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง–หงสา–พระธาตุอินทร์แขวน–สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • ธันวาคม 19, 2014 at 3:54 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา เริ่มต้น 18,900 บาท

 

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 2, 2014 at 4:39 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • กันยายน 12, 2014 at 10:27 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways (8M)
นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ปิดกรุ๊ป ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

 • Written by admin
 • กันยายน 2, 2014 at 8:45 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
ชมวังโบราณที่เป็นราชฐานบุเรงนอง ในเขตหงสาวดี
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท