ทัวร์พม่า

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 2, 2014 at 4:39 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
31 ธ.ค. 57 – 3 ม.ค. 58 ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M) เย็น-เย็น

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M) เย็น-เย็น

 • Written by admin
 • กันยายน 12, 2014 at 10:27 am
 • 0
เดินทาง Myanmar Airways (8M)
นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
30 ธ.ค.57 - 02 ม.ค.58 ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

RGN002FD ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

 • Written by admin
 • กันยายน 2, 2014 at 8:45 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
ชมวังโบราณที่เป็นราชฐานบุเรงนอง ในเขตหงสาวดี
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003A ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 19, 2014 at 7:28 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

RGN002 ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มิถุนายน 10, 2014 at 7:17 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ชม พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินแห่งศรัทธา
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 12,900 บาท

 

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

MDL003 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-เมเมียว 4วัน 3คืน (FD)

 • Written by admin
 • พฤษภาคม 26, 2014 at 9:36 am
 • 0
เดินทาง AIR ASIA
เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุน
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,999 บาท

 

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

RGN003 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน 3คืน (8M)

 • Written by admin
 • เมษายน 25, 2014 at 8:55 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)
หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 14,900 บาท

 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน (DD)

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน (DD)

 • Written by admin
 • เมษายน 25, 2014 at 8:32 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Nok Air
หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 16,900 บาท

 

RGN005B ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

RGN005B ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4 คืน (8M)

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2014 at 10:35 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 32,900 บาท

 

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

RGN003B ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (8M)

 • Written by THETOP
 • กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 8:44 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 15,900 บาท