ทัวร์ภูฏาน
BHU002 ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน (B3)

BHU002 ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน (B3)

 • Written by admin
 • กันยายน 1, 2014 at 4:20 am
 • 0
เดินทาง โดยสายบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ
23-27 ต.ค. 58 // 4 – 8 ธ.ค. 58 // 10 – 14 ธ.ค. 58 // 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 46,900 บาท

 

BHU001 ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 4 วัน 3 คืน (KB)

BHU001 ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 4 วัน 3 คืน (KB)

 • Written by not
 • ตุลาคม 12, 2013 at 8:03 am
 • 0
เดินทาง โดย ภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ
23-26 ต.ค. 58 // 4 – 7 ธ.ค. 58 // 10 – 13 ธ.ค. 58 // 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59 ฯลฯ
ราคา 42,900 บาท

 

03 (IA) ภูฏาน 4 วัน 3 คืน (KB)

03 (IA) ภูฏาน 4 วัน 3 คืน (KB)

 • Written by not
 • กรกฎาคม 5, 2013 at 8:24 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินดรุ๊กแอร์
สัมผัสวัฒนธรรม ของดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ณ ประเทศภูฏาน
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 45,900 บาท

 

02 (IA) ภูฏาน-พาโร-ทิมพู-ปูนาคา 5 วัน 4 คืน (KB)

02 (IA) ภูฏาน-พาโร-ทิมพู-ปูนาคา 5 วัน 4 คืน (KB)

 • Written by not
 • กรกฎาคม 5, 2013 at 7:56 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินดรุ๊กแอร์
เดินเล่นใน ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market)
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 53,900 บาท

 

01 (IA) ภูฏาน. . .ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (KB)

01 (IA) ภูฏาน. . .ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (KB)

 • Written by not
 • กรกฎาคม 4, 2013 at 10:14 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินดรุ๊กแอร์
พาโร - ทิมพู– ปูนาคา พร้อมร่วมงานเทศกาลระบำหน้ากาก
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 59,900 บาท