ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (TG) 06spr

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (TG) 06spr

 • Written by THETOP
 • มกราคม 17, 2014 at 9:11 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบางเมืองแห่งมนต์เสนห์ของอินโดจีน
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (TG)05HM

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (TG)05HM

 • Written by THETOP
 • ธันวาคม 11, 2013 at 7:43 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 2576
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบางเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน พิเศษ !! ร่วมพิธีเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา
ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท

 

04 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (LF)

04 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (LF)

 • Written by not
 • กรกฎาคม 25, 2013 at 8:31 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 18,700 บาท

 

03 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LF)

03 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LF)

 • Written by not
 • กรกฎาคม 25, 2013 at 7:44 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINE
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 15,700 บาท

 

02 (TL)เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (โดยรถ)

02 (TL)เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (โดยรถ)

 • Written by not
 • มิถุนายน 4, 2013 at 9:57 am
 • 0
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ปากเซ วัดภูจำปาสัก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม ไร่ชา ลาวใต้
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 9,900 บาท

 

01 (TL)ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (โดยรถ)

01 (TL)ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (โดยรถ)

 • Written by not
 • มิถุนายน 3, 2013 at 8:34 am
 • 0
เดินทาง มุ่งสู่ อุบลราชธานี (โดยรถ Commuter Vip) หรือรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเดินทางสู่ ปากเซ วัดภูจำปาสัก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม ไร่ชา ลาวใต้
ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ฯลฯ
ราคา 7,900 บาท