การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์แต่ละครั้ง มีหลักการเลือกที่นักท่องเที่ยวควรคำนึงถึง เพื่อป้องกันการถูกบริษัททัวร์เอาเปรียบ หรือถูกโกง โดยมีหลักการคัดเลือกบริษัททัวร์ดังต่อไปนี้

เลือกซื้อทัวร์อย่างไรให้ไม่โดนโกง

ความน่าเชื่อถือของบริษัท

บริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือต้องผ่านการจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เพราะการจดทะเบียนกับ ททท. บริษัทนำเที่ยวจะต้องวางเงินประกันในการประกอบธุรกิจ หากเกิดกรณีถูกโกง นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท. เพื่อขอคืนเงินได้ หากจองแพ็กเกจทัวร์กับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง การชดเชยความเสียหายก็จะเป็นเรื่องยาก

มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน

บริษัททัวร์ที่ดีต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างครบถ้วน ทั้งหมายเลขใบอนุญาต ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ของบริษัท รวมทั้งต้องเปิดเผยโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ระบุว่าจะพาไปไหน พักที่ไหน รับประทานอาหารอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

ชื่อเสียงของบริษัท

ชื่อเสียงของบริษัททัวร์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากบริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

และไม่มีประวัติการโกงลูกค้า ย่อมทำให้บริษัทมีชื่อเสียงที่ดี สังเกตได้จากรีวิวที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต ควรหลีกเลี่ยงรีวิวที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ เพราะจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นกลาง

ราคาสมเหตุสมผล

ก่อนการซื้อทัวร์พึงจำไว้เสมอว่าทัวร์ราคาถูกเกินไปมักตามมาด้วยบริการที่ไม่ดี หรือซ้ำร้าย ราคาที่ถูกมากอาจทำให้ไม่สามารถจัดตามแพ็กเกจได้ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะโดนโกง ส่วนแพ็กเกจทัวร์ที่ราคาแพงเมื่อเทียบกับสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับแล้วดูไม่สมเหตุสมผล ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ลูกค้าสามารถถูกเอาเปรียบได้ ดังนั้น ก่อนการจองทัวร์แต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาเสมอ